Anasayfa / Kitap Tavsiyeleri

Kitap Tavsiyeleri

Aklın Yıkımı I- Georg Lukacs

Aklın Yıkımı II- Georg Lukacs

Alman İdeolojisi- Karl Marx ve Friedrich Engels

Aşırılığın Peygamberleri- Allan Megill

Aydın Yabancılaşması Üstseçkin Heterodoksi- Mahmut Çetin

Aydınlar ve Toplum- Antonio Gramsci

Aylaklığa Övgü- Bertrand Russell

Bilginin Arkeolojisi- Michel Foucault

Biri Totalitarizm mi Dedi- Slavoj Zizek

Boğazdaki Aşiret- Mahmut Çetin

Bu Bir Pipo Değildir- Michel Foucault

Bu Ülke- Cemil Meriç

Deliliğin Tarihi- Michel Foucault

Demokrasi Nefreti- Jacques Ranciere

Devlet ve Anarşi- Mihail Bakunin

Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz- Seyyid Ahmet Arvasi

Diyalektik Materyalizm- Henri Lefebvre

Doğruyu Söylemek- Michel Foucault

Eleştiri Toplum Üzerine Yazılar- Theodor W. Adorno

El-Munkizü Mine’d Dalal- İmam Gazali

Entelektüelin Siyasi İşlevi- Michel Foucault

Entelektüellerin Sorumluluğu- Noam Chomsky

Filozof ve Yoksulları- Jacques Ranciere

Frankfurt Okulu ve Eleştirisi- Tom Bottomore

Hapishane Defterleri 1- Antonio Gramsci

Hapishanenin Doğuşu- Michel Foucault

Hiçten Az/Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi- Slavoj Zizek

İdeoloji- Terry Eagleton

İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları- Louise Althusser

İktidar Seçkinleri- Wright Mills

İktidar ve Para-Ernest Mandel

İktidarın Gözü- Michel Foucault

İnsan Doğası İktidara Karşı- Michel Foucault ve Noam Chomsky

İnsan ve İnsan Ötesi- Seyyid Ahmet Arvasi

Kamusal İnsanın Çöküşü- Richard Sennett

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü- Jürgen Habermas

Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori- Anthony Giddens

Karşı Devrim ve Başkaldırı- Herbert Marcuse

Kelimeler ve Şeyler- Michel Foucault

Kendini Arayan İnsan- Seyyid Ahmet Arvasi

Kitle ve İktidar- Elias Canetti

Kuramdan Sonra- Terry Eagleton

Mağaradakiler- Cemil Meriç

Medya Denetimi – Noam Chomsky

Mekânın Üretimi- Henri Lefebvre

Mukaddime- İbn Haldun

Negatif Diyalektik- Theodor Wiesengrund Adorno

Otoritaryen Kişilik Üstüne- Theodor W. Adorno

Otorite- Richard Sennett

Öteki ile İlişki- Dominique Schnapper

Platonun Eczanesi- Jacques Derrida

Postmodernizm- Jürgen Habermas, F. Jameson ve J-F. Lyotard

Rızanın İmalatı-Kitle Medyasının Ekonomi Politiği- Noam Chomsky ve Edward Samuel Herman

Sivil İtaatsizlik- Jürgen Habermas, H. Arendt, J. Rawls Vd.

Sosyal İsyancılar- Eric J. Hobsbawm

Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim

Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları- Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi- Anthony Giddens

Soylu Sınıfın Sonbaharı-Elias Canetti

Spinoza ve Siyaset-Etienne Balibar

Televizyon- Jacques Lacan

Televizyon Üzerine- Pierre Bourdieu

Toplumu Savunmak Gerekir- Michel Foucault

Tüketim Toplumu- Jean Baudrillard

Türk Tarihinde Meseleler- Hüseyin Nihal Atsız

Türkiye’nin Maarif Davası- Nurettin Topçu

Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi- Osman Turan

Ulus Devlet ve Şiddet- Anthony Giddens

Yapısalcılık ve Postyapısalcılık- Michel Foucault

Yeni Kapitalizmin Kültürü- Richard Sennett

Zaman ve Anlatı 1,2,3,4- Paul Ricceur

Kesin İnançlılar – Eric Hoffer

TÜRK GENÇLERİNİN MUTLAKA OKUMASI GEREKEN ROMANLAR:

Anahtar- Mustafa Necati Sepetçioğlu

Anna Karenina- Tolstoy

1984 – George Orwell

Bozkurtlar Diriliyor- Atsız

Bozkurtların Ölümü- Atsız

Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley

Çanlar Kimin İçin Çalıyor?- Ernest Hemingway

Dalkavuklar Gecesi / Z Vitamini- Atsız

Emile ya da Eğitim Üzerine- Jean Jacques Rousseau

Gazap Üzümleri- John Steinbeck

Hayvan Çiftliği- George Orwell

Kapı- Mustafa Necati Sepetçioğlu

Kırmızı ve Siyah- Stendhal

Kilit- Mustafa Necati Sepetçioğlu

Köse Kadı- Bahaeddin Özkişi

Olağanüstü Bir Gece- Stefan Zweig

Ölü Canlar- Gogol

Suç ve Ceza- Dostoyevski

Victor Hugo- Sefiller

Yeraltından Notlar- Dostoyevski