Anasayfa / AKADEMİK / Türk Dünyası Kültür Başkentleri

Türk Dünyası Kültür Başkentleri

 

Editörlüğünü Doç. Dr. Fırat Yaldız’ın yaptığı ve içerisinde “Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve İletişim Stratejileri” başlıklı bana ait bir bölüm de bulunan “Türk Dünyası Kültür Başkentleri” kitabı Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

Kitap şu bağlantılardan satın alınabilir:

NOBEL KİTAP  D&R     İDEFİX     KİTAPYURDU    

PELİKAN KİTABEVİ     KİTAP AL OKU     KİTAP STORE

“Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve İletişim Stratejileri” başlıklı bölümü okumak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

SUNUŞ

Kentler ve kent kimliği konusu yerel ilişkilerden küresel politikaya kadar giderek büyüyen bir ölçekte önem kazanmakta ve bu konudaki çalışma ve araştırmalar gün geçtikçe artmaktadır. Kültürün ayrılmaz bir parçası olan kentler bu anlamda, giderek kültürel aktivitelere de temel teşkil etmeye başlamışlardır. Bölgesel anlamda toplulukların ortak kültürel kimliklerini güçlendirmek için ortaya koydukları bir uygulama olan Kültür Başkentliği süreci, kültürel uyum ve iş birliği açısından tüm dünyada yayılmaktadır. Türk dünyasının UNESCO’su olan TÜRKSOY da gerçekleştirdiği faaliyetlere ortak kültürümüzün sembolü olan şehirlerimizi dâhil etmiştir. Türk Dünyası Kültür Başkentlerinin bu beklenti ve hassasiyetin bir sonucu olduğunu söyleyebiliriz.

1992 yılında başlayan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirveleri’nde şekillenen fikirlerin bir yansıması olarak Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulaması, 2012 yılından beri kesintisiz olarak devam etmekte ve her geçen gün daha da zenginleşerek değeri artmaktadır. TÜRKSOY olarak bu çabalarımızın kazandığı ilgi ve itibar bizi fazlasıyla memnun etmektedir.

Türk dünyası zengin ve köklü tarihsel ve kültürel mirasıyla çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu zengin coğrafyanın içerisinde her biri birbirinden daha değerli olan ve eşine rastlanamayacak gelenek-görenek, müzik, sanat, mimari, edebiyat eserleri bulunmaktadır. Bu unsurların her geçen gün TÜRKSOY tarafından Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulaması da dâhil farklı birçok faaliyetle tanıtılması, anılması ve sergilenmesi geleceğe kalacak büyük miraslarımızın korunmasına vesile olmaktadır. Bu miraslar, Türk dünyasının çok daha sağlam temellerde ortak kültürünü inşa etmesini sağlayacak en temel noktadır. Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulaması, işte bu zengin kültürümüzün nadide örneklerini belki de en güzel şekilde sergileyen faaliyetlerin başında gelmektedir.

Astana, Eskişehir, Kazan, Merv, Şeki, Türkistan, Kastamonu, Oş ve Hive… Türk dünyasının en kadim şehirleri Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmeye devam etmektedir. Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamamız şehirlerimizi birbirine kültür bağları ile yakınlaştırmakla kalmıyor, içinde bulundukları toplumların kimliğini, kültürün derinliğini adeta resmediyor. Bugüne kadar Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen şehirlerimiz, bu özel unvanın gereğini layıkıyla yerine getirerek, devralmış oldukları bayrağı daha ileriye taşımış ve taşımaktadırlar. Bu kapsamda belki binlerce kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilmiştir. Dünyanın dört bir yanından kıymetli sanatçılar, akademisyenler ve entelektüeller arasında kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımı için imkân sağlayan Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulaması, böylelikle, şehirlerimizin kültür ve sanat hayatını zenginleştirdiği gibi, düzenlenen yoğun faaliyetler sayesinde Türk Cumhuriyetleri arasındaki kültürel uyum sürecine de ivme kazandırmaktadır. 9 yıldır aralıksız süren Türk Dünyası Kültür Başkentleri uygulaması bir nevi Türk devlet ve toplulukları arasındaki sürdürülebilir iş birliğinin ve kültürel etkileşimin bir sembolü, markası hâline gelmektedir.

Bu anlamda elinizdeki eser, Türk dünyasının köklü tarihinin, zengin maddi ve manevi kültürünün tanıtılması açısından bir başucu eseridir. Türk Dünyası Kültür Başkentleri kitabı, her sene Türk dünyasının değerli isimlerini farklı başkentlerde bir araya getiren bu uygulamanın, her şehre, o şehrin içinde bulunduğu ülkeye ve Türk dünyasına sunduğu katkıları ele almaktadır. Bu bakış açısı göstermektedir ki ortak kültürümüzün üzerinde yükseldiği şehirlerimiz, bir tür yaşayan hafızalardır ve bu eser bu hafızaların kalıcı olarak korunabilmesi, sonraki kuşaklarımıza aktarılabilmesi için alanında ortaya çıkmış ilk eserdir.

Türk dünyasında uyum sürecinin ve kültürel kimliğin güçlendirilmesi için Türk devlet ve topluluklarının iş birliği kadar, Türk dünyasının kurumları arasındaki iş birliği de önemlidir. TÜRKSOY bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri, Türk dünyasının diğer güzide kurumları ile birlikte gerçekleştirmekte ve bu ortak başarıdan gurur duymaktadır.

Eserde emeği geçen başta editörümüz Doç. Dr. Fırat Yaldız’a ve yazarlarımız Prof. Dr. Fırat Purtaş’a, Doç. Dr. Ainur Nogayeva’ya, Doç. Dr. Berdi Sarıyev’e, Doç. Dr. Mehmet Topal’a, Doç. Dr. Ayşe Çolpan Yaldız’a, Dr. Zuhra A. Altımışova’ya, Dr. Soner Sağlam’a, Dr. Raziyahan Abdiyeva’ya, Dr. Kanat Ydyrys’e, Dr. Guzel Sadykova’ya, Dr. Erkam Temir’e, Dr. Elşan İzzetgil’e teşekkür ederiz. Eserin Giriş ve Sonuç bölümlerini yazan değerli Hocalarımız Prof. Dr. Orhan Kavuncu ve Prof. Dr. Timur Kocaoğlu’na değerli katkıları için sonsuz teşekkürler…

TÜRKSOY olarak kültürel hafızamızı basılı eserlere aktardığımız bu tür değerli çalışmalara ve iş birliklerine devam etmek arzusundayız. Türk dünyasının ortak kültürünün ayrılmaz bir parçası olan kentlerimizi kaleme alan bu eser, Türk dünyasının ortak zengin kültürü ile şehirlerimiz arasında bağ kurabilen belki de ilk eserler arasında yer almaktadır. Bundan dolayı bu önemli ve değerli çalışmamızın, Türk dünyamıza hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Düsen KASEİNOV

TÜRKSOY Genel Sekreteri

 

İÇİNDEKİLER

Ön Söz
Fırat Yaldız … V
Sunuş
Düsen Kaseinov … VII
Giriş
Orhan Kavuncu … XI
TÜRKSOY ve Türk Dünyası Kültür Başkentleri
Fırat Purtaş … 1
Kültür Başkenti Uygulamaları Kavramsal ve Kuramsal Arka Plan
Ayşe Çolpan Yaldız … 17
Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve İletişim Stratejileri
Erkam Temir … 49
2012 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Astana
Ainur Nogayeva … 73
2013 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Eskişehir
Mehmet Topal … 127
2014 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kazan
Guzel Sadykova … 175
2015 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Merv
Soner Sağlam, Berdi Sarıyev … 215
2016 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Şeki
Elşan İzzetgil … 249
2017 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Türkistan
Kanat Ydyrys … 291
2018 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu
Fırat Yaldız … 345
2019 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Oş
Zuhra Amerakulovna Altımışova, Raziyahan Abdiyeva … 393
2020 Yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti: Hive
Ayşe Çolpan Yaldız … 437
Sonuç
Timur Kocaoğlu … 485
Özgeçmişler … 495

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BOOK REVIEW: Communication Research Measures III: A Sourcebook

“Communication Research Measures III: A Sourcebook” is the third book in a series that deserves …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.