Dersler

HABER TOPLAMA VE YAZMA TEKNİKLERİ

Bu ders kapsamında haber kavramı, haberin özellikleri, unsurları, haber değerinin profesyonel ölçütleri, haber kaynağı, haber toplama teknikleri, haber yazma teknikleri, farklı kaynaklardan gelen haberleri tekrar düzenleme(redaksiyon), farklı türden (adliye-asayiş ve güvenlik, spor, ekonomi, politika vb.) haberlerin yazılışı gibi konular ele alınacaktır. Gazeteciliğin temeli olan muhabirlik görevinin yerine getirilebilmesi için haber toplama ve yazma teknikleri konusunda öğrencilere temel bilgi ve becerileri vermek bu dersin temel hedefidir.

HABER TOPLAMA VE YAZMA UYGULAMALARI

Bu ders kapsamında öğrencilere haber ölçütlerine ve haber yazma tekniklerine uygun haber yazmaya yönelik uygulamalar yapılacaktır. Derste öğrencilere etkili ve akıcı bir haber dili kullanma becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

UYGULAMALI GAZETECİLİK

Mesleğe ilişkin önceki yıllarda verilen kuramsal nitelikli bilgilerin uygulama sonuçları pratik yaptırarak öğretilecek ve sonuçları değerlendirilecektir. Bu derste öğrencilerin pratik anlamda eksikliklerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

SAYFA TASARIMI

Derste, gazete üretim sürecinin önemli aşamalarından biri olan sayfa tasarımının kuramsal ve uygulamalı olarak anlatılması ve öncelikle öğrencilerin tasarım için gerekli program bilgisine sahip olmaları sağlanacaktır. Dersin kapsamında uluslararası geçerliliği olan sayfa düzeni ve fotoğraf işleme programları öğrencilere aktarılacaktır.

RETORİK

Ders kapsamında iletişim bilimlerinin kaynaklarından olan Platon’un söyleşim ve Aristo’nun retorik anlayışlarından yola çıkılarak, günümüzdeki retorik yaklaşımlara anlatılacak, retorik ile iletişimsel olgu arasındaki ilişkiler değerlendirilecek, ideoloji, ikna, söylem ve retorik arasındaki ilişkiler irdelenecektir. Söylemdeki örtük anlamların ortaya çıkarılması ve ideolojinin söylem yoluyla yayılmasında, retoriğin işlev ve etkinliklerinin öğrencilerce kavraması sağlanacaktır.

“Dersler” üzerine 3 yorum

Yorum yapın