İnternet Haberciliğinde Etik Sorunlar: Aldatıcı Başlık Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Hızlı bir şekilde değişen ve gelişim gösteren teknoloji sayesinde insanlar, internet, yeni medya, sosyal medya ve sosyal ağlar gibi pek çok yeni kavramla tanışmıştır. Yeni medya, sosyal medya uygulamalarını da bünyesinde barındıran, insanlar arası etkileşimin yüksek seviyede gerçekleştiği ve bilgiye ulaşımı da son derece kolaylaştıran sanal bir mecradır ve kurumları, insanları ve toplumları dönüşüme uğratmıştır. Gazetecilik ise bu değişimin başat alanlardan biridir. Yeni medya ve geleneksel medyanın pratikleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle her ikisi için öne çıkan etik problemler de farklılaşmaktadır. Tartışılması, üzerinde durulması ve denetlenmesi gereken etik sorunların en önemlilerinden biri internet gazeteciliğinde sık karşılaşılan “tık odaklı habercilik”tir. Bu nedenle haberlerde “aldatıcı başlık” kullanımı, web trafiği ölçümlerine göre Türkiye’de ilk üç sırada yer alan milliyet.com, hürriyet.com ve ensonhaber.com siteleri üzerinden incelenmiştir. İncelenen haberlerde, okurların daha fazla tıklaması amacıyla tasarlanmış, görüntünün ön planda tutulduğu haberler, başlık ile içeriğin paralel olmadığı sonucuna ulaşılan metinler, yarım cümle taktiği kullanılarak okuyucuda merak duygusu yaratabilecek ifadeler, şok-flaş-bomba teması kullanılarak hazırlanmış başlıklar, nesneyi veya özneyi gizleyerek okurun habere tıklaması için oluşturulmuş manşetler, içerikte küçük bir kitleden bahsedildiği anlaşılan ancak başlıkta neredeyse tüm insanları ilgilendiriyor izlenimi verilerek oluşturulmuş haberler, endişe ve korku duygusunu harekete geçiren ifadeler, referans kelimeler kullanılarak hazırlanan manşetler, gazetecinin kendi yorumlarını dâhil ettiği içerikler ve haberin içerisinden cımbızla seçilen, okurun çıkarım yapamayacağı cümleler kullanıldığı tespit edilmiştir.

Ethical Issues in Internet Journalism: An Empirical Study on the Misleading Headline

Through the rapidly changing and developing technology, people have met many new concepts such as the internet, new media, social media, and social networks. The new media is a virtual medium that includes social media applications, has a high level of interaction between people, makes access to information extremely easy, and has transformed institutions, people, and societies. Journalism is one of the main areas of this transformation. The practices of new media and traditional media are different from each other. Accordingly, the ethical problems that stand out for both also differ. One of the most important ethical problems that need to be discussed, emphasized, and supervised is “clickbait journalism”, which is frequently encountered in internet journalism. Therefore, the use of “deceptive headlines” in the news was examined over the websites milliyet.com, hurriyet.com, and ensonhaber. com, which are in the top three in Turkey according to web traffic measurements. The following issues have been identified in the analyzed news; Image-based news designed to get readers to click more, the texts in which it is concluded that the title and the content are not parallel, expressions that can create a sense of curiosity in the reader by using the half-sentence tactic, titles crafted using the shockflash bomb, headlines created for the reader to click on the news by hiding the object or subject, even though it is of interest to a small audience, the news presented in the headline as if it concerns all humanity, expressions that stimulate anxiety and fear, headlines using reference words, content where the journalist included his/her own comments, sentences that are specially selected from the news which reader cannot infer.

Yayın tarihi: 2021
Dergi: Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi
Sayı: 7
Sayfalar: 1-26
Atıf için: Çakır, P. & Temir, E. (2021). İnternet Haberciliğinde Etik Sorunlar: Aldatıcı Başlık Üzerine Ampirik Bir Çalışma . Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi , (7) , 1-26

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın