Kriz Yönetimi ve Hermeneutik

Kriz yönetimi dahilinde yapılan bazı basın açıklamalarının, basın toplantılarının, sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların vb. krizi avantaja çevirmenin aksine kriz sürecini uzattığı ve etkisini arttırdığını gözlemlemek mümkündür.

Makalenin ana konusu kriz yönetimi sürecinin iyi planlanamamasının ve iyi yürütülememesinin temelinde yatan büyük gerçekliklerden birinin yanlış kurgulanmış iletişim stratejileri olduğu ve bununla birlikte ortaya çıkan entropinin ve yanlış algının nedeninin hermeneutik problemler olduğu varsayımıdır.

Anlatılmak istenen “gerçek” ve verilmek istenen mesajla birlikte, algılanan gerçek ve alınan mesaj arasındaki temel farklılık; kolektif paradigmanın ve algının dönüşmesinde, krizin büyümesinde ve yaygınlaşarak yapısallaşmasındaki en temel etki ve dinamik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Henüz kriz başlangıç sürecinde iken yapılan basın açıklamaları, basın toplantıları vb. uygulamalarda yanlış kurgulanan cümleler, objeler vb. unsurlar temel hermeneutik problemlerin doğmasına ve algının yönetilememesine neden olmakta ve krizi önü alınamayan bir süreç haline dönüştürmektedir.

Sonuç olarak hermeneutik algı, birçok krizin temelinde bulunan, arzu edilmeyen bir şekilde anlamlandırmaya bağlı olarak gelişip büyüyen krizin yarattığı etkinin temel sebeplerinden birisi ve en önemlisi olarak açıklanabilir. Bu nedenle ilk bölümde hermeneutik kavramı üzerinde durulmuş ve ikinci bölümde hermeneutik ve kriz yönetimi olgusu yaşanmış örnekler ile değerlendirilmiştir.

Crisis Management and Hermeneutics

It is possible to observe crisis periods during which public statements, press conferences and statements that are made on the social media make the crises period longer and increase its effects instead of turning it into an opportunity throughout the management of the crisis.

The main idea of the article is the assumption that one of the biggest realities as an underlying reason of not planning and conducting the crisis management in a better way is the wrongly fictionalized communication strategy and the reason behind the entropy and misperception coming as a result of it is the hermeneutic problems.

The main difference between what is presented and what is perceived as reality and a message seems to be the basic effect and a dynamic that plays a role on the transformation of the collective paradigm, growing of the crisis and becoming a more common and structuralized concept.

Sentences or objects that are wrongly made in the public statements and press conferences at the very beginning of the crisis management period cause hermeneutic problems and prevent the perception leading so that it transforms the crisis into an inevitable process. Hermeneutic perception can be explained as the most important and basic reason of the effects that the crisis creates which can be found on the basis of many crises and undesirably grows based on the meaning attached. For this reason; in the first section it is focused on hermeneutic and in the second section both hermeneutic and crisis management are evaluated by real life examples.

Yayın tarihi: 2018
Dergi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cilt: 20
Sayı: 2
Sayfalar: 283-302
Atıf için: Temi̇r, E . (2018). Kriz Yönetimi ve Hermeneutik . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 20 (2) , 283-302.

MAKALEYİ İNDİR

“Kriz Yönetimi ve Hermeneutik” üzerine 2 yorum

    • Bağlantılarda herhangi bir sorun görünmüyor. Dilerseniz şuradan da indirebilirsiniz:
      https://www.academia.edu/43970756/Kriz_Y%C3%B6netimi_ve_Hermeneutik

      Yanıtla

Yorum yapın