MEDYA ÇALIŞMALARI Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm

Akademik bir uğraşı alanı olarak medya çalışmaları medyanın tarihine, işlevine, işleyişine, normlarına ve toplum üzerindeki etkilerine odaklanan, başta tarih, ekonomi, sosyoloji ve felsefe olmakla birlikte sosyal bilimlerin tüm dallarıyla ilişkili girift bir çalışma alanıdır. Ancak gündelik hayatta hem toplumsal hem de bireysel olarak medyanın kendisinden veya yansımalarından etkilenmemek neredeyse mümkün olmadığı için söz konusu çalışmaların bulgu ve iddialarının hemen herkes için faydalı olduğu söylenebilir.

Bu yönüyle okuduğunuz eser sadece iletişim alanında çalışan akademisyenleri, öğrencileri ve medya çalışanlarını hedeflemekle yetinmemekte, medya ile arasındaki perdeyi aralamak isteyen herkese katkı sunmayı amaçlamaktadır.

medya çalışmaları
medya çalışmaları

Kitap, medya çalışmalarına temelde tarih, dijitalleşme ve dönüşüm perspektifinden yeni bakış açıları sunmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken bir taraftan uluslararası literatürden etkin bir şekilde yararlanmakta diğer taraftan literatüre önemli bir katkı sağlayan özgün ve özgül bir eser olarak ortaya çıkmaktadır.

Dr. Ali Çakır’ın kaleme aldığı “Osmanlı Devleti’nde Basının Genel Görünümü” başlıklı birinci bölümde Osmanlı basın tarihine tarafsız ve kapsayıcı bir çerçeve çizilirken, Dr. Barışkan Ünal’ın kaleme aldığı “Geçmişten Geleceğe Habercilik Yaklaşımlarında Dönüşümler” başlıklı ikinci bölümde habercilik yaklaşımı klasik anlatımlarda olduğu gibi doğrusal ilerlemeci bir tutumla değil bir bağlama oturtularak ele alınmaktadır.

Dr. Erkam Temir’in kaleme aldığı “Medyanın Düşünme Biçimine Etkisi: Klip Düşünme” başlıklı üçüncü bölümde medyanın insan bilincini nasıl yıktığına, düşünme ve hareket etme biçimimizi ne şekilde etkilediğine değinilmektedir. Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk ve Alev Ayyıldız’ın kaleme aldığı “Dijitalleşen Dünyada Etiğe Erişim; Yeni Medya ile Gelen Etik Problemlerine Bir Bakış” başlıklı dördüncü bölümde yeni medya-etik ilişkisinden bahsedilmektedir. Dr. Eray Aydın’ın kaleme aldığı “Stratejik Yönetim ve Sosyal Medya” başlıklı beşinci bölümde stratejik yönetim-sosyal medya yönetimi ilişkisine kavramsal bir açıklama yapılmaktadır.

Dr. Veysel Karani Şüküroğlu’nun kaleme aldığı “Medya ve Kültürün Dijitalleşmesinin Tüketim Alışkanlıklarına Yansıması” başlıklı altıncı bölümde ise kültürün ve medyanın dijitalleşmesinin tüketicinin çevresiyle olan ilişkisini nasıl bir dönüşüme uğrattığı aktarılmaktadır.

Dr. İlknur Kılınç’ın kaleme aldığı “Küresel Salgın Sürecinde Basının Artan Rolü: Gelecek Krizler İçin Yarattığı Dönüşümler / Değişimler” başlıklı yedinci bölümde basının küresel sağlık krizinde yaşadığı fırsat ve zorluklar ele alınmakta ve gelecekte medyanın evrileceği süreç ve dönüşüm tartışılmaktadır. Son olarak salgının medya üzerinden nasıl siyasallaştırıldığı Dr. Bülent Öztürk’ün kaleme aldığı “Covid-19 Salgınının Medya Üzerinden Siyasallaştırılması Üzerine Bir Söylem Analizi” başlıklı sekizinci bölümde ortaya konulmaktadır.

Başta yazarlarımız ve redaktörümüz Dr. Emine Temel olmak üzere bu katkıyı sunmama yardımcı olan herkese teşekkür ederim.

Dr. Erkam TEMİR

2021 / Kastamonu

KİTABIN İNCELEMESİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN: Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi

KİTABI SATIN ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ BAĞLANTILARI ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ (Reklam değildir. Editör ve yazarlar kitap satışından gelir elde etmemektedir):

 

KİTAP YURDU

TRENDYOL

N11

NOBEL AKAMEDİK YAYINCILIK

İNDEKS KİTAP

NOBEL KİTAP

ATLAS KİTAP

KİTAP SEÇ

PELİKAN KİTABEVİ

PANDORA

İPSİZ CAMBAZ

TURKISH BOOKS

Diğer bağlantılar:

Academia

Researchgate

 

“MEDYA ÇALIŞMALARI Tarih, Dijitalleşme ve Dönüşüm” üzerine 4 yorum

Yorum yapın