Milliyetçi Propagandanın Rus Kamu Politikalarına Yansımaları: Vatanseverlik Eğitimi Programı Örneği

Rusya’da millet, milliyetçilik ve vatanseverlik gibi kavramlar geçmişten günümüze güncelliğini korumuş ve kamu politikalarında yerini bulmuştur. Son dönemde ise devlet eliyle “Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Vatanseverlik Eğitimi Programı”nın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte Rusya’da vatanseverlik devletin yeniden resmi ideolojisi haline gelmiştir. Rusya’nın iç dinamiklerinde ve emperyal hedeflerinde elde etmek istediği kazanımların bir kısmını bu programda bulmak mümkündür. Program milliyetçiliği propagandist ve konstrüktivist bir yöntem ile kamu politikası olarak uygulamaktadır. Makalede bu programın 2016- 2020 yılları arasında uygulanması planlanmış olan bölümü ele alınmıştır. Program ile emperyal milliyetçilik fikri bir kamu politikası olarak yapılandırılmaya çalışılırken toplum çok yönlü bir propagandayla militarize edilmektedir.

Reflections of Nationalist Propaganda on Russian Public Policies: Patriotic Education of Citizens Example

In Russia, the concepts such as nation, nationalism and patriotism have been kept up to date from past to present and they have found their place in public policy. Recently, with the implementation of the state-owned program “Patriotic Education of Citizens of the Russian Federation” patriotism has become the official ideology of the Russian state. In this program it is possible to find some of the achievements that Russia wants to obtain in its internal dynamics and imperial goals. The program applies nationalism as a public policy through a propagandist and constructivist method. In this article, the part of this program which is planned to be implemented between 2016- 2020 is evaluated. With this program, while the idea of imperial nationalism is structured as a public policy the society is militarized by a multifaceted propaganda.

Yayın tarihi: 2019
Dergi: Avrasya Etüdleri
Cilt: 56
Sayı: 2
Sayfalar: 5-32
Atıf için: Temi̇r, E . (2019). Milliyetçi Propagandanın Rus Kamu Politikalarına Yansımaları: Vatanseverlik Eğitimi Programı Örneği. Avrasya Etüdleri , 56 (2), 5-32.

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın