Rus Dış Politikasında Kamu Diplomasisi

Rusya uluslararası arenada imajını düzeltmek için özellikle 2005 yılından beri kamu diplomasisi faaliyetlerine ciddi mali kaynaklar tahsis etmektedir. Ancak bu girişimlerden uzun yıllar sonra bile Kremlin’in “net ve tutarlı bir kamu diplomasisi stratejisinden yoksun olduğu” söylenebilir. Rusya’nın iç siyasetinde kullandığı söylemler ve uyguladığı yöntemler ile dışarıya karşı oluşturmaya çalıştığı imaj arasında ciddi çelişkiler olduğu dile getirilmektedir.  Sovyet mirası sayılabilecek “onlar-biz” retoriği ve anlayışını terk etmeye isteksiz görünen Kremlin özellikle Batı’da kendisine karşı önyargıları kışkırtmaktadır (Avgerinos, 2009: 115).

Böyle bir düzlemde bu bölümde kamu diplomasisinin genel kavramsal çerçevesine değinildikten sonra Rus kamu diplomasinin arka planı irdelenmiş, hedefleri, yöntemleri, etkileri ve ona karşı yapılan eleştiriler ele alınmıştır. Amaç Rus kamu diplomasisin fikri temellerini incelemek, imkan ve kabiliyetlerini ortaya koymaktır.

Yayın tarihi: 2022
Kitap: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası
Yayıncı: ORION
Sayfalar: 463-486
Atıf için: Temir, E. (2022). Rus Dış Politikasında Kamu Diplomasisi, Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası içinde (463-486). Ağır, O. ve Nogayeva, A., Ankara: ORION.

KİTAP BÖLÜMÜNÜ İNDİR

Yorum yapın