Rus Medyasının Sahiplik Yapısı

Haber ve iktidar ilişkisi tarihsel bir olgudur. İktidarlar bilginin üretiminden, dağıtımına ve istenmeyen bilgilerin kontrolüne kadar her alanda denetim ve gözetleme ile ilgilenirler. Bilgi üretimi, dağıtımı ve arzu edilmeyen bilgilerin engellemesi ile ilgili süreçler ise ancak medya ile mümkün olabilmektedir. Nitekim günümüzde toplumsal süreçlerin inşası başta olmak üzere, haber ve bilgi merkezli ilişkiler medya ile sağlanmaktadır. Bu nedenle ülkelerin iktidar örgütlenmesi ile medya yapılanması arasında paralel bir ilişki bulunmaktadır. Devletler medya yayıncılığının düzenlenmesi ve denetlenmesi ile doğrudan ilgilenmektedir. Oysa demokrasilerde siyasi meşruiyetin kaynağı vatandaşlara ve onların tercihlerine dayanır. Vatandaşların çoğu ise siyasi tercihlerini medyadan aldıkları bilgiler ile şekillendirirler. Medyanın kamuoyu etkileme özelliği, yönetimi, dönüştürme ve şekillendirme kapasitesine dönüşebilmektedir. Böylelikle medya sahipliği yapısı ve medya sahipliği araştırmaları hegemonya, devlet, demokrasi gibi kavramlar açısından önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Keza demokratik olmayan birçok ülkede medya sahipliğinin ve medya kontrolünün iktidarın elinde birleşmesi tesadüf değildir. Diğer taraftan iktidarın sürekliliğini sağlama ve kendini ifade etmesi açısından da medya bir zorunluluk oluşturmaktadır. Bu açıdan günümüzde medya ve iktidar simbiyotik bir ilişki içermektedir. Çalışmada Rusya’nın mevcut medya sahipliği yapısı ele alınmıştır. Öncelikle Rus medyasının sahiplik açısından tarihsel süreci irdelenmiş, sonrasında ise tiraj, reyting ve dinlenme oranına göre en büyük on gazete (İzvestiya, Kommersant,Vedomosti, Rossiyskaya Gazete, Novaya Gazeta, Komsomolskaya Pravda, Moskovskiy Komsomolets, Parlamentskaya Gazeta, Argumentı i Faktı ve Argumentı Nedeli), televizyon (Rossiya 1, Pervıy Kanal, NTV, Pyatıy Kanal, TNT, REN TV, STS, Domaşniy, TV Tsentr ve TV-3) ve radyo kanalı (Avtoradio, Evropa Plyus, Retro FM, Russkoye Radio, Vesti FM, Dorojnoye Radio, Eho Moskvı, Radio Şanson, Radio Energy ve Radio Daça) medya sahipliği açısından değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Sonuç olarak medya sahipliği yapısının tek merkezli bir görünüm sergilediği tespit edilmiştir. Rus medyası kronizm ve nepotizm karışımı bir yaklaşımla yönetilmektedir. Sancılı bir demokratikleşme sürecinin ve kronik bir katı otorite hevesinin izlerini taşıyan medya sistemi “Post-Sovyet Rusya Kuramı” olarak tanımlanmıştır.

Ownership Structure of Russian Media

The relationship between news and power is a historical phenomenon. Governments are concerned with supervision and surveillance in all areas, from the production of information to the distribution and control of unwanted information. These processes (generating information, disseminating information and blocking undesirable information) can only be possible with media. Today, news and information-centered relations, especially the construction of social processes, are provided by the media. For this reason, there is a parallel relationship between the power organization of the countries and the media structure. Governments are directly involved in the management of media broadcasting. However, the source of political legitimacy in democracies is based on citizens and their preferences. But most of the citizens shape their political preferences with the information that they receive from the media. The media’s ability to influence ideas is transformed into the capacity to shape management. Thus, media ownership structures and media ownership researches are important factors in terms of concepts such as hegemony, state and democracy. Likewise, it is not a coincidence that in many non-democratic countries media ownership and media control are united in the hands of governments.On the other hand, media is a necessity in terms of maintaining power and expressing itself. In this respect, today’s media and power involve a symbiotic relationship. In this study, the current media ownership structure of Russia is discussed. Firstly, the historical process of Russian media in terms of ownership has been examined and then the top ten newspapers (Izvestiya, Kommersant,Vedomosti, Rossiyskaya Gazete, Novaya Gazeta, Komsomolskaya Pravda, Moskovskiy Komsomolets, Parlamentskaya Gazeta, Argumentı i Fakti and Argumenti Nedeli), television (Rossiya 1, Perviy Kanal, NTV, Pyatiy Kanal, TNT, REN TV, STS, Domashniy, TV Tsentr and TV-3) and radio channels (Avtoradio, Evropa Plyus, Retro FM, Russkoe Radio, Vesti FM, Dorojnoe Radio, Eho Moskvi, Radio Shanson, Radio Energy and Radio Dacha) according to the rate of circulation, rating and recreation have been evaluated in terms of media ownership. As a result, it is determined that the media ownership structure has a single centered appearance. The Russian media is managed by a mix of chronism and nepotism. The media system, characterized by a painful democratization process and the pursuit of a chronic rigid authority, has been defined as “Post-Soviet Russian Theory”

Yayın tarihi: 2019
Dergi: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Sayı: Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı
Sayfalar: 63-74
Atıf için: Temi̇r, E . ve Ayhan B. (2019). Rus Medyasının Sahiplik Yapısı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  Prof. Dr. Fuat SEZGİN Özel Sayısı, 63-74.

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın