Türk Cumhuriyetleri’nde Medya

Türk Cumhuriyetleri’nde medya Çarlık Rusya’sından günümüze dek pek çok farklı aşamadan geçmiş, teknik gelişmelerin yanı sıra farklı otoritelerin kontrolünde farklı işlevleri yerine getirmiştir. Kronolojik olarak bu aşamaları Çarlık dönemi, SSCB dönemi ve bağımsızlık sonrası dönem olmak üzere üç aşamada ele almak mümkündür. Bu bölümde ilk iki dönemden bahsedildikten sonra bağımsızlık sonrası dönem üzerinde ayrıntılı durulacaktır. Azerbaycan ve Özbekistan, SSCB boyunduruğu altına girmeden Çarlık Rusya’sından bağımsızlıklarını ilan ettikleri dönemler yaşamışlardır. Bu dönemlerde basın açısından da çok önemli gelişmeler olmuştur. Ancak bu dönemler çok kısa sürmüştür. Esasında Sovyet sonrası bağımsızlıkların kazanıldığı dönem de kendi içerisinde 1990-2000 yıllarını kapsayacak şekilde Post-Sovyet dönem ve 2000-2020 yılları arası modern dönem olarak sınıflandırılabilir. Ancak temelde konuyu bu üç dönemde ele almanın daha faydalı olacağı kanısıyla kitabımızın bu bölümünde medya ‘Çarlık Dönemi Medyası’, ‘SSCB Dönemi Medyası’ ve ‘Bağımsızlıklarının Ardından Türk Cumhuriyetleri’nde Medya’ başlıkları altında incelenmiştir. Ayrıca basın özgürlüğü konusu medya çalışmalarının ayrılmaz bir parçası olduğundan bu konuya ‘Türk Cumhuriyetleri’nde Basın Özgürlüğü’ başlığı altında değinilmiştir.

Yayın tarihi: 2021
Kitap: 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Ulusal Politika
Yayıncı: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Sayfalar: 155-182
Atıf için: Temir, E. (2021). Türk Cumhuriyetleri’nde Medya, 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Ulusal Politika içinde (155-182). Yaldız, F., Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

KİTAP BÖLÜMÜNÜ İNDİR

Yorum yapın