Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve İletişim Stratejileri

Dünya şehirleri uzun yıllardan beri fuarlar, kültür ve spor etkinlikleri gibi faaliyetleri ekonomilerini canlandırmak, altyapı oluşturmak ve özellikle imajlarını iyileştirmek için kullanmaktadırlar.3 İlgili kültürel faaliyetler ekonomik, sosyal, kültürel, politik, fiziksel ve çevresel olmak üzere çeşitli potansiyel etkilere sahiptir. Bu eğilimin giderek artışı politika yapıcılar5 arasındaki rekabetin artışı ile de ilişkilendirebilir. Bu nedenle dünya şehirlerinin artık kendilerini rakiplerinden farklılaştırmanın yeni yollarını bulmaları gerekmektedir. Kültürel etkinlikler yerel paydaşlar tarafından giderek artan oranda şehir markalaşması ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için önemli fırsatlar olarak görülmektedir. Bunun en bariz örneklerinden biri Avrupa Kültür Başkenti programıdır. 1985’ten bu yana elliden fazla şehir bu unvanı almıştır ve günümüzde çok rağbet gören bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Dünyası Kültür Başkentleri projesi şehirler ve kültürler açısından oldukça zengin, dünyada çapında tanınırlık açısından ise bir o kadar bakirdir. Şüphesiz doğru iletişim yöntemleri kullanıldığında bu durum büyük bir avantajdır. Uzun soluklu ve etkili bir iletişim planlaması Türk Dünyası Kültür Başkentleri projesini önümüzdeki yıllarda dünya çapında bir proje olma noktasına taşıma potansiyeline sahiptir.

Yayın tarihi: 2020
Kitap: Türk Dünyası Kültür Başkentleri
Yayıncı: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
Sayfalar: 49-64
Atıf için: Temir, E. (2020). Türk Dünyası Kültür Başkentleri ve İletişim Stratejileri, Türk Dünyası Kültür Başkentleri içinde (49-64). Yaldız, F., Ankara: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK.

KİTAP BÖLÜMÜNÜ İNDİR

Yorum yapın