Kitap Tavsiye

 • Aklın Yıkımı I- Georg Lukacs
 • Aklın Yıkımı II- Georg Lukacs
 • Alman İdeolojisi- Karl Marx ve Friedrich Engels
 • Aşırılığın Peygamberleri- Allan Megill
 • Aydın Yabancılaşması Üstseçkin Heterodoksi- Mahmut Çetin
 • Aydınlar ve Toplum- Antonio Gramsci
 • Aylaklığa Övgü- Bertrand Russell
 • Bilginin Arkeolojisi- Michel Foucault
 • Biri Totalitarizm mi Dedi- Slavoj Zizek
 • Boğazdaki Aşiret- Mahmut Çetin
 • Bu Bir Pipo Değildir- Michel Foucault
 • Bu Ülke- Cemil Meriç
 • Deliliğin Tarihi- Michel Foucault
 • Demokrasi Nefreti- Jacques Ranciere
 • Devlet ve Anarşi- Mihail Bakunin
 • Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz- Seyyid Ahmet Arvasi
 • Diyalektik Materyalizm- Henri Lefebvre
 • Doğruyu Söylemek- Michel Foucault
 • Eleştiri Toplum Üzerine Yazılar- Theodor W. Adorno
 • El-Munkizü Mine’d Dalal- İmam Gazali
 • Entelektüelin Siyasi İşlevi- Michel Foucault
 • Entelektüellerin Sorumluluğu- Noam Chomsky
 • Filozof ve Yoksulları- Jacques Ranciere
 • Frankfurt Okulu ve Eleştirisi- Tom Bottomore
 • Hapishane Defterleri 1- Antonio Gramsci
 • Hapishanenin Doğuşu- Michel Foucault
 • Hiçten Az/Hegel ve Diyalektik Materyalizmin Gölgesi- Slavoj Zizek
 • İdeoloji- Terry Eagleton
 • İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları- Louise Althusser
 • İktidar Seçkinleri- Wright Mills
 • İktidar ve Para-Ernest Mandel
 • İktidarın Gözü- Michel Foucault
 • İnsan Doğası İktidara Karşı- Michel Foucault ve Noam Chomsky
 • İnsan ve İnsan Ötesi- Seyyid Ahmet Arvasi
 • Kamusal İnsanın Çöküşü- Richard Sennett
 • Kamusallığın Yapısal Dönüşümü- Jürgen Habermas
 • Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori- Anthony Giddens
 • Karşı Devrim ve Başkaldırı- Herbert Marcuse
 • Kelimeler ve Şeyler- Michel Foucault
 • Kendini Arayan İnsan- Seyyid Ahmet Arvasi
 • Kesin İnançlılar – Eric Hoffer
 • Kitle ve İktidar- Elias Canetti
 • Kuramdan Sonra- Terry Eagleton
 • Mağaradakiler- Cemil Meriç
 • Medya Denetimi – Noam Chomsky
 • Mekânın Üretimi- Henri Lefebvre
 • Mukaddime- İbn Haldun
 • Negatif Diyalektik- Theodor Wiesengrund Adorno
 • Otoritaryen Kişilik Üstüne- Theodor W. Adorno
 • Otorite- Richard Sennett
 • Öteki ile İlişki- Dominique Schnapper
 • Platonun Eczanesi- Jacques Derrida
 • Postmodernizm- Jürgen Habermas, F. Jameson ve J-F. Lyotard
 • Rızanın İmalatı-Kitle Medyasının Ekonomi Politiği- Noam Chomsky ve Edward Samuel Herman
 • Sivil İtaatsizlik- Jürgen Habermas, H. Arendt, J. Rawls Vd.
 • Sosyal İsyancılar- Eric J. Hobsbawm
 • Sosyolojik Yöntemin Kuralları-Emile Durkheim
 • Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları- Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Eleştirisi- Anthony Giddens
 • Soylu Sınıfın Sonbaharı-Elias Canetti
 • Spinoza ve Siyaset-Etienne Balibar
 • Televizyon- Jacques Lacan
 • Televizyon Üzerine- Pierre Bourdieu
 • Toplumu Savunmak Gerekir- Michel Foucault
 • Tüketim Toplumu- Jean Baudrillard
 • Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi- Osman Turan
 • Türk Tarihinde Meseleler- Hüseyin Nihal Atsız
 • Türkiye’nin Maarif Davası- Nurettin Topçu
 • Ulus Devlet ve Şiddet- Anthony Giddens
 • Yapısalcılık ve Postyapısalcılık- Michel Foucault
 • Yeni Kapitalizmin Kültürü- Richard Sennett
 • Zaman ve Anlatı 1,2,3,4- Paul Ricceur

TÜRK GENÇLERİNİN MUTLAKA OKUMASI GEREKEN ROMANLAR

 • 1984 – George Orwell
 • Anahtar- Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Anna Karenina- Tolstoy
 • Bozkurtlar Diriliyor- Atsız
 • Bozkurtların Ölümü- Atsız
 • Cesur Yeni Dünya- Aldous Huxley
 • Çanlar Kimin İçin Çalıyor?- Ernest Hemingway
 • Dalkavuklar Gecesi / Z Vitamini- Atsız
 • Emile ya da Eğitim Üzerine- Jean Jacques Rousseau
 • Gazap Üzümleri- John Steinbeck
 • Hayvan Çiftliği- George Orwell
 • Kapı- Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Kırmızı ve Siyah- Stendhal
 • Kilit- Mustafa Necati Sepetçioğlu
 • Köse Kadı- Bahaeddin Özkişi
 • Olağanüstü Bir Gece- Stefan Zweig
 • Ölü Canlar- Gogol
 • Suç ve Ceza- Dostoyevski
 • Victor Hugo- Sefiller
 • Yeraltından Notlar- Dostoyevski

Yorum yapın