Tez Nasıl Yazılır?

TEŞEKKÜRLER
Araştırmanıza katkıda bulunanları tanıtın.
Danışmanınız ve diğerleri nasıl katkıda bulundu?
Katılımcılar dahil veri toplama sürecinde yardım sağlayanlara teşekkür etmek ister misiniz?
Arkadaşlarınız ve aileniz de dahil olmak üzere moral destek veren var mı?
Herhangi bir fon kaynağınız var mıydı?

ÖZET
Araştırma sırasında neler olduğunu açıklar.
Tez yazmanızın sebebi nedir?
Literatürdeki güncel yaklaşımlar ve boşluklar nelerdir?
Araştırma sorunuz ve sorularınız neler?
Hangi yöntemi kullandınız?
Ana bulgular nelerdir?
Ana sonuç ve çıkarımlar nelerdir?

GİRİŞ
Orijinal katkınız nedir? Jüri neden araştırmanızı önemsiyor?
Tez problemi ifadesi nedir?
Neyi başarmayı umuyorsunuz?
Araştırma soruları ve hipotezleri nelerdir?
Epistemolojik ve ontolojik konumlarınız nelerdir?
Alana katkınız nedir?
Tez nasıl düzenlenir?

LİTERATÜR TARAMASI
Araştırma için mevcut durum nedir?
En önemli yazarlar, bulgular, kavramlar, okullar arasındaki tartışmalar ve hipotezler nelerdir?
Literatürde hangi boşluklar var?
Bu boşluklar metodolojik mi, kavramsal mı yoksa epistemolojik mi?
Teziniz bu boşlukları nasıl dolduruyor?

TEORİK ÇERÇEVE
Tezinin üzerine inşa edildiği iskeledir. Teorik çerçeveyi, bir dizi mevcut araçtan oluşturduğunuz bir araç kutusu gibi düşünün.
Araştırmada hangi teorik kavramlar kullanılmıştır?
Varsa, hangi hipotezleri kullanıyorsunuz?
Neden bu teoriyi seçtiniz?
Bu teori kullanmanın etkileri nelerdir?
Teori mevcut literatürle, problem durumunuzla ve epistemolojik ve ontolojik konumlarınızla nasıl ilişkilidir?
Bu teori başkaları tarafından da benzer bağlamlarda nasıl uygulanmıştır?
Onlardan neler öğrenebilirsiniz ve nasıl farklılık gösterirsiniz?
Teoriyi nasıl uyguluyorsunuz ve kavramları nasıl ölçüyorsunuz? (Literatür taraması/ problem ifadesine referansla)
Modeldeki çeşitli unsurlar ve kavramlar arasındaki ilişki nedir? Bunu görsel olarak gösterebilir misiniz?

YÖNTEM
Kim ne neden ve ne zaman?
Araştırma amaçlarına ulaşmak için ne yaptınız?
Neden bu özel yaklaşımı başkalarına tercih ettiniz?
Sizin epistemolojik ve ontolojik konumlarınızla ne ilgisi var?
Veri toplamak için hangi araçları kullandınız ve neden? Etkileri neler?
Ne zaman ve kimden veri topladınız?
Verileri analiz etmek için hangi araçları kullandınız ve neden?
Etkileri neler?
Dikkate alınması gereken etik hususlar var mı?

DENEYSEL BÖLÜMLER
Bulgularınızı gerçek bir şekilde tartışın ve sunun.
Araştırmanızın sonuçları nelerdir?
Bulgular önceki çalışmalarla nasıl ilişkilidir?
Şaşırtıcı bir şey var mı?
Planlandığı gibi gitmeyen bir şey var mı?
Verilerden çıkan herhangi bir tema veya kategori var mı?

TARTIŞMA BÖLÜMÜ
Bulgularınızı tartışınız, literatür taraması ve teorik çerçeve ile ilişkilendiriniz.
Bunu, meslekten olmayan bir kişinin argümanınızı anlayabileceği şekilde yapınız.
Bulgular daha önce tartışılan teori ve yöntemlerle nasıl ilişkilidir?
Neden belirli sonuçlara ulaştınız?
Bulgularınız, daha önce tanımladığınız literatürdeki boşluklarla nasıl ilişkilidir?
Bulguların disiplin ve mevcut anlayış için ne gibi etkileri vardır?
Bulgular araştırma sorularınız, amaçlarınız ve hedefleriniz ile nasıl ilişkilidir?

SONUÇ
Ne yaptığınızı ne bulduğunuzu ve bunun ne anlama geldiğini özetleyin.
Araştırma sorularına verdiğiniz cevaplar nelerdir?
Amaç ve hedeflerinizi nasıl ele aldınız?
Bulgularınızın önemi ve etkileri nedir?
Çalışmanın katkısı ne oldu?
Çalışmanın kısıtlamaları ve diğer araştırmalar için sorular nelerdir?

REFERANSLAR
Metin içinde atıfta bulunulan tüm referanslar referans listesinde görünmelidir.
Referanslarınız üniversitenizin yazım kurallarına uyuyor mu?
Kaynakçada listelenen metinde tüm referanslar yer almalıdır ve bunun tersi de geçerlidir.

Yorum yapın