Zeytin Dalı Harekâtı’nın Rus Basınına Yansıması: İzvestiya Gazetesi Örneği

Ülkeler arasındaki diplomatik ilişki düzeyleri hızlı bir şekilde değişebilmekte, ancak toplumsal düzeydeki algı uzun soluklu bir süreç sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle dış politika, iletişim ve istihbarat hedeflerinin tespit edilebilmesi ve bu doğrultuda eylem planları ortaya konulabilmesi için bir ülkede gerçekleşen önemli olayların müttefikler veya düşmanlar tarafından kendi toplumlarına nasıl aktarıldığının incelenmesi oldukça önemlidir.

Bir medya kuruluşunun bir konuyu aktarırken kullandığı dil ile toplumda nasıl bir fikir ve inanç oluşturmaya çalıştığı, ayrıca bu fikir ve inancı kim adına oluşturmaya çalıştığı soruları ortaya çıkmaktadır. Bu makalede Zeytin Dalı Harekâtı’nın Rus basınının en önemli aktörlerinden biri olan “İzvestiya” gazetesine nasıl yansıdığı incelenmiştir. Harekâtın başladığı ve Afrin merkezinin ele geçirildiği 20 Ocak 2018- 18 Mart 2018 tarihlerini kapsayacak şekilde Zeytin Dalı Harekâtı’nın Kremlin yanlısı Rus basınında nasıl yer aldığı ve harekâtın Rus kamuoyuna nasıl yansıtıldığı anlatılmaya çalışılmıştır.

Çalışma kapsamında İzvestiya’nın belirtilen tarihler arasında yayımlanan 38 adet basılı nüshası incelenmiş, harekât ile ilgili yazılar tercüme edilerek konuya ilişkin görüş ve yorumlarla birlikte verilmiştir. Türk-Rus ilişkilerinin siyasi, askeri ve ticari açıdan evrildiği ve Rusya’nın Suriye’deki iç savaşta aktif rol oynadığı bir süreçte Rusların bütüncül olarak ulaşmayı arzu ettikleri hedefler açısından yüksek tiraja sahip önemli bir gazete vasıtasıyla Rus toplumuna verdikleri mesajların incelenmesinin önemli olduğu düşünülmüştür.

Reflection of Operation Olive Branch on The Russian Press: Example of Izvestia Newspaper

The level of diplomatic relations between countries may change rapidly, but the perception at the social level is the result of a long-term process. Therefore, it is important to examine how important events in a country are transferred by allies or enemies to their communities so that the foreign policy, communication and intelligence targets can be identified and action plans can be put forward accordingly.

Thus, the abovementioned questions arise: (i) How a media organization tries to create an idea and belief in the society with the language it uses to convey a subject? (ii) On behalf of whom, this media organization is trying to create that idea and belief? This article examines how the Operation Olive Branch was reflected in the “Izvestia” newspaper which is one of the most important actors of the Russian press. It has been tried to be explained how the Operation Olive Branch took place in the pro-Kremlin Russian press and how it was released to the Russian public since the beginning of the operation till the seizure of Afrin center between the dates of January 20, 2018 and March 18, 2018. In the scope of the study, 38 printed copies of Izvestia published between the mentioned dates were examined and the articles related to the operation are given as translations and including opinions and comments about the subject.

It is thought to be important to examine the messages given to the Russian society through an important newspaper with a high circulation, in terms of the goals that the Russians desire to achieve holistically within a period that the Turkish-Russian relations are evolved politically, militarily and commercially and also while Russia plays an active role in the civil war in Syria.

Yayın tarihi: 2018
Dergi: Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi
Cilt: 6
Sayı: 15
Sayfalar: 383-399
Atıf için: Temi̇r, E , Yaldız, F . (2018). Zeytin Dalı Harekâtı’nın Rus Basınına Yansıması: İzvestiya Gazetesi Örneği . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 6 (15) , 383-399.

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın