Siyasal İletişimde Normatif Bir Değer Olarak Siyasetnameler

Bu çalışmada Nizamülmülk’ün Siyasetname ve İmam-ı Gazali’nin Nasihatü’l-Mülûk isimli eserleri siyasal iletişim açısından normatif bir değer olarak ele alınmıştır. Eserlerde yer alan ve günümüz siyasal iletişimi ile ilgili olabilecek tavsiyeler yer yer müstakil bir şekilde verilmiş, kimi zaman ise güncel örneklerle desteklenmiştir.

Siyasatnamehs As A Normative Value in Political Communication

In this study, Nizamülmülk’s Siyasetnameh and Imam al-Ghazali’s Nasihatu’l-Muluk works are considered as normative values in terms of political communication. The recommendations in the works, which may be related with today’s political communication are given in a separate manner and sometimes they are supported by actual examples.

Yayın tarihi: 2018
Dergi: Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi
Cilt: 13
Sayı: 2
Sayfalar: 239-251
Atıf için: Temi̇r, E . (2018). Siyasal İletişimde Normatif Bir Değer Olarak Siyasetnameler . Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 13 (2) , 239-251.

MAKALEYİ İNDİR

Yorum yapın